BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRA CỨU KẾT QUẢ THI NĂNG KHIẾU

VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NĂM 2020
Bạn phải nhập Số báo danh dự thiGhi chú: Thí sinh xem thông báo xét tuyển tại đây.